พันธกิจ

พันธกิจ

พันธกิจของสเปเชียลโอลิมปิค  คือ จัดให้มีการเรียนรู้   ฝึกซ้อมทางการกีฬาและจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ตลอดปี  ในลักษณะของกีฬาโอลิมปิค สำหรับผู้พิการทางสติปัญญาที่มีอายุสองปีขึ้นไป    ส่งเสริมพวกเขาให้มีโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกายอย่างต่อเนื่อง ได้แสดงออกถึงความกล้า และความมั่นใจ เกิดความรู้สึกยินดี และ เป็นมิตร มีส่วนร่วมในการสร้างความผูกพันธ์กับครอบครัว  นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค และชุมชน