• ดร.นริศ ชัยสูตร นายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย, ทูตสเปเชียลโอลิมปิคไทย และผู้นำนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ส่งข้อความให้กำลังใจกับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทุ่มเทช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19

 

ขอชนะสักครั้ง  หากไม่ได้ดังที่หวัง  

ก็ขอให้ได้มุ่งมั่น  กล้าแข่งขันตลอดไป

 คำปฏิญาณตนของนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิค

สนใจบริจาค โปรดสแกน QR Code