2566

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม

26 

 

๐  ยุวชนจิตอาสากับกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องม่วนใจ๋” ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย

 

กุมภาพันธ์

2-3

10  

13

13

17

21

23-24

24

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร

๐   การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์

๐  ยุวชนจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จัดกิจกรรมในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

๐  การจัดอบนักกีฬาผู้นำในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

๐   การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนกนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๐  การประชุม YIC ครั้งที่ 1 และชี้แจงรูปแบบกิจกรรม 2023 ให้กับ ํYL Mentor ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

มีนาคม

4

7-8

9

11

16

23

24

๐  จัดกิจกรรมนักกีฬาผู้นำในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

๐  จัดอบรมนักกีฬาผู้นำในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลปัญญานุกูล

๐  การอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๐  การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสเปเชียลโอลิมปิคไทย ณ สนามกอล์ฟสุวรรณ แอนด์ คันทรีคลับ  จังหวัดนครปฐม

๐  การอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนบ้านสองแคว จังหวัดน่าน

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนบ้านแม่คะนึง จังหวัดน่าน

เมษายน

9-10

 

 

๐  คณะผู้ฝึกสอนเดินทางทดสอบนักกีฬาชุด World Gaame ตามสถาบัน

 

พฤษภาคม

1-10

19

24-30

๐  คณะผู้ฝึกสอนเดินทางทดสอบนักกีฬาชุด World Gaame ตามสถาบัน

๐  การอบรม National AL Mentor Training  ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มิถุนายน

2

1-10

11-26

20

28

๐  ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาชุด World Games 2023  ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

๐  เก็บตัวคณะนักกีฬาชุด World Games 2023 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

๐  การแข่งขัน Special Olympics World Games 2023  ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

๐  การจัดอบรมนักกีฬาผู้นำภายในโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา

กรกฎาคม

13

15

17-18

18-19

19-20

20-21

21

22

24-27

24-27

29

๐  การจัดกิจกรรมผู้นำยูนิฟายด์ ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์

๐  การจัดอบรมนักกีฬาผู้ยำ และกิจกรรมผู้นำนักกีฬายูนิฟายด์ ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา

๐  การจัดอบรมนักกีฬาผู้ยำ และกิจกรรมผู้นำนักกีฬายูนิฟายด์ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

๐  การจัดอบรมนักกีฬาผู้ยำ และกิจกรรมผู้นำนักกีฬายูนิฟายด์ ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

๐  การจัดอบรมนักกีฬาผู้ยำ และกิจกรรมผู้นำนักกีฬายูนิฟายด์ ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์

๐  การจัดอบรมนักกีฬาผู้ยำ  ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล  จังหวัดเชียงราย

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันสเปเชียลโอลิมปิคไทย ระดับชาติ Level 2 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำสเปเชียลโอลิมปิคไทย ระดับชาติ Level 2 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

๐  การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศล ระหว่าง เมื่องทองยูไนเต็ด กับ ทรูบางกอกยูไนเต็ด ณ เมืองทองธานี

สิงหาคม

11

11

21-24

30

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา (New Youth)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา (New Youth)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๐  การแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

๐  YL จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมามอบสื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

 

กันยายน

1

2

20-21

22

25

26

๐  การจัดกิจกรรมผู้นำยูนิฟายด์ ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล  จังหวัดเชียงราย

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา (New Youth)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา (New Youth)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๐  YL จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มามอบสื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองคาย

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา (New Youth)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

๐  YL จากมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามมอบสื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

ตุลาคม

24-29

๐  นิทรรศการภาพเขียน เพื่อ ระดมทุนให้กับ สเปเชียลโอลิมปิคไทย

พฤศจิกายน

8-10

17

17

21

21

22

23

20-22

29

๐  การจัดอบรม AL University  ณ โรงเรียนบางกอกอินเตอร์เพลส กรุงเทพฯ

๐  YL จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมามอบสื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

๐  YL จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ภายโนโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

๐  YL จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานีมอบสื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

๐  การจัดยุวชนจิตอาสา(New Youth) และจัดกิจกรรมผู้นำยูนิฟายด์ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๐  YL จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์มอบสื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมในโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์

๐  YL จากมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มอบสื่อการเรียนรู้และจัดกิจกรรมในโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา

๐  การจัดกรีฑายุวชนสเปเชียลโลอิมปิคไทย ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

๐  การจัดกรีฑายุวชนสเปเชียลโลอิมปิคไทย ภาคใต้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหว้ดสุราษฎร์ธานี

ธันวาคม

1

2-3

6

7

6-8

13

13

13

13-15

16

๐  การจัดกรีฑายุวชนสเปเชียลโลอิมปิคไทย ภาคใต้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64 จังหว้ดสุราษฎร์ธานี

๐  การจัดยุวชนจิตอาสา(New Youth) และจัดกิจกรรมผู้นำยูนิฟายด์ ณ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง

๐  YL จากมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จัดกิจกรรมในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

๐  การจัดกรีฑายุวชนสเปเชียลโลอิมปิคไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง

๐  การจัดกิจกรรมผู้นำยูนิฟายด์ ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

๐  YL จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จัดกิจกรรมในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

๐  การจัดกรีฑายุวชนสเปเชียลโลอิมปิคไทย ภาคเหนือ ณ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๐  การจัดกิจกรรมผู้นำยูนิฟายด์ ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล  จังหวัดเชียงราย