No Image

ชุมชนสุขภาพดี

โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพบุคคลผู้พิก...
read more
No Image

ยุวชนจิตอาสา

โครงการสเปเชียลโอลิมปิค ยุวชน จิตอาสา  โ...
read more
No Image

นักกีฬาสุขภาพดี

โครงการนักกีฬาสุขภาพดี เนื่องจากบุคคลผู้...
read more
No Image

กรีฑา

กรีฑา Lorem ipsum dolor sit amet, consec...
read more
No Image

นักกีฬา

    นายอาดุล  บุตรศิริ ( นิว ) ปัจจุบัน ...
read more
No Image

นักกีฬาผู้นำ

ความรู้สึกของ นายศุภกร  เกษแม่นกิจ นักกี...
read more
No Image

2567

การแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยช...
read more
No Image

2566

การแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยช...
read more
No Image

2567

ปฏิทินกิจกรรม มกราคม 17 ๐  การจัดการแข่ง...
read more
No Image

ชนิดกีฬา

ชนิดกีฬา           สเปเชียลโอลิมปิคสากล ...
read more