2566

การแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยชิงแชมป์ประเทศไทย
ประจำปี 2566

ระเบียบและข้อกำหนดการแข่งขัน  http://specialolympicsthai.com/wp-content/uploads/2024/03/SOT-Website-_Layout-Sketch-Menu.pdf

ผลการแข่งขั

๐  กีฬาแบดมินตัน http://specialolympicsthai.com/wp-content/uploads/2024/03/สรุปผลการแข่งขันแบดมินตัน_ชิงแชมป์SOT2566_Website.pdf 

๐  กีฬาบอชชี่  http://specialolympicsthai.com/wp-content/uploads/2024/03/ผลการแข่งขันกีฬาบอชชี่.pdf

๐  กีฬาฟุตบอล http://specialolympicsthai.com/wp-content/uploads/2024/03/Result-FB.pdf

ใบประกาศนียบัตรการแข่งขัน

https://drive.google.com/drive/folders/11gaRndAiYccHHh9UxaRmfTKg6tCpyJ7K?usp=drive_link

การแข่งกรีฑายุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย