2567

ปฏิทินกิจกรรม

มกราคม

17

๐  การจัดการแข่งขันกีฬายูนิฟายด์  ณ โรงเรียนวัดจันทร์ประดิษฐาราม กรุงเทพฯ

กุมภาพันธ์

9

21

๐  การจัดการแข่งขันกีฬายูนิฟายด์ ณ โรงเรียนลำปาววิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

๐  การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะกลไก ณ สมาคมธรรมศาตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

มีนาคม

4-7

7

11-14

30

 

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบอชชี่ และคริกเก็ตสเปเชียลโอลิมปิคไทย ระดับชาติ Level 1  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

๐  การประชุมคณะกรรมการนักกีฬา (AL Input Council Meeting) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลสเปเชียลโอลิมปิคไทย ระดับชาติ Level 1  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

๐  การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสเปเชียลโอลิมปิคไทย ณ สนามกอล์ฟพัทยา คันทรี คลับ จังหวัดชลบุรี

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

เมษายน

27-29

๐  การจัดประชุมคณะกรรมกาเพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยชิงแชมป์ประเทศไทย

พฤษภาคม

7-10

15-16

26

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล และกีฬาเทเบิลเทนนิสสเปเชียลโอลิมปิคไทย ระดับชาติ Level 2 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

๐  การจัดประชุม Family Health Forum  ณ โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพฯ

๐  การจัด Charity Concert  ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

๐  การจัดอบรมผู้นำนักกีฬาในโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา

๐  การจัดอบรมผู้นำนักกีฬาในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

๐  การจัดอบรมผู้นำนักกีฬาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา

๐  การจัดอบรมผู้นำนักกีฬาในโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา จังหวัดสงขลา

มิถุนายน

5-7

26-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๐  การแข่งขันทักษะกลไกและแอร์โรบิคส์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์

๐  การแข่งขันทักษะกลไกและแอร์โรบิคส์ ภาคใต้ ณ โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 64 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

๐  การจัดอบรมกีฬาอนุชน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี

๐  การจัดอบรมกีฬาอนุชน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

๐  การจัดอบรมผู้นำนักกีฬาในโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร

๐  การจัดอบรมผู้นำนักกีฬาในโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหวัดนครสวรรค์

๐  การจัดอบรมผู้นำนักกีฬาในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

๐  การจัดอบรมผู้นำนักกีฬาในโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๐  การจัดอบรมผู้นำนักกีฬาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

กรกฎาคม

15-19

 

19

๐  การแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

๐  การตรวจสุขภาพตา, สุขภาพฟัน และสุขภาพร่างกาย ให้กับนักกีฬาในการแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยชิงแชมป์ประเทศไทย

๐  การประชุมคณะกรรมกรรมการ Youth Input Council Meeting

๐  การจัดฟุตบอลการกุศลเพื่อสเปเชียงโอลิมปิคไทย ระหว่างทีมเมืองทองยูไนเต็ด กับ ทีมทรูบางกอกยูไนเต็ด

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราข

๐  การจัดอบรมผู้นำนักกีฬาในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหวัดเชียงราย

๐  การจัดอบรมผู้นำนักกีฬาในโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

๐  การจัดอบรมผู้นำนักกีฬาในโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

สิงหาคม

14-16

28-30

๐  การแข่งขันทักษะกลไกและแอร์โรบิคส์ ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

๐  การแข่งขันทักษะกลไกและแอร์โรบิคส์ ภาคเหนือ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

๐  การจัดอบรมกีฬาอนุชน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา(New Youth) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

กันยายน

24

๐  การจัดอบรมกีฬาอนุชน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

๐  การแข่งขันฟุตบอลลีกยูนิฟายด์หญิง  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม

๐  การแข่งขันฟุตบอลลีกยูนิฟายด์หญิง  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

พฤศจิกายน

6-8

9-10

9-17

13

18-22

๐  การจัดอบรม National Unified Leadership Comference  ณ กรุงเทพฯ

๐ การแข่งขันฟุตบอลลีกยูนิฟายด์ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

๐  การเก็บตัวคณะนักกีฬาบอชชี่ ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ จังหวัดปทุมธานี

๐  การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาบอชชี่ ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

๐  เข้าร่วมการแข่งขันบอชชี่เอเชียลแปซิฟิค  ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

๐  การแข่งขันฟุตบอลลีกยูนิฟายด์หญิง  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ธันวาคม

14-15

๐  การแข่งขันฟุตบอลลีกยูนิฟายด์หญิง  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี