ชนิดกีฬา

ชนิดกีฬา

          สเปเชียลโอลิมปิคสากล จัดให้มีการเล่นกีฬาทางการ 32 ชนิดกีฬา สำหรับนักกีฬา ทุกเพศ   ทุกวัย   ทุกระดับความสามารถ รวมถึง กิจกรรมทักษะกลไกสำหรับผู้พิการมาก/ผู้พิการซ้ำซ้อน และ กีฬายูนิฟายด์ซึ่งเป็นการรวมผู้เล่นที่มีความพิการทางสติปัญญา และ ผู้เล่นทั่วไปในทีม/คู่เดียวกัน

          ทั้งนี้ สมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ได้นำ 8 ชนิดกีฬาทางการมาจัดให้กับนักีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย รวมถึงกิจกรรมทักษะกลไก กีฬายูนิฟายด์ และ กิจกรรมการเต้นแอร์โรบิคส์

 1.  กีฬากรีฑา    

แบ่งการแข่งขันเป็น

1.1  วิ่ง 100 เมตร

1.2  วิ่ง 200 เมตร

1.3  วิ่ง 400 เมตร

1.4  วิ่ง 800 เมตร

1.5  วิ่ง 1,500 เมตร

1.6  วิ่ง 3,000 เมตร

1.7  วิ่ง 5,000 เมตร

1.8  วิ่ง 10,000 เมตร

1.9  วิ่งฮาล์ฟมาราธอน

1.10 วิ่งผลัด 4×100 เมตร

1.11 วิ่งผลัด 4×400 เมตร

1.12 กระโดดสูง

1.13 กระโดดไกล

1.14 การทุ่มน้ำหนัก

 1. กีฬาว่ายน้ำ

แบ่งการแข่งขัน

  • ว่ายฟรีไตล์ 50 – 100 – 200 – 400 เมตร
  • ว่ายกรรเชียง 50 – 100 เมตร
  • ว่ายกบ 50 – 100 เมตร
  • ว่ายผีเสื้อ 50 – 100 เมตร
  • ว่ายเดี่ยวผสม 200 เมตร
  • ว่ายผลัดฟรีสไตล์ 4×100 เมตร
  • ว่ายผลัดผสม 4×100 เมตร
 1. กีฬาบอชชี่

แบ่งการแข่งขันเป็น

  • ประเภทเดี่ยว
  • ประเภทคู่
  • ประเภทคู่ยูนิฟายด์
  • ประเภททีม
  • ประเภททีมยูนิฟายด์
 1. กีฬาแบดมินตัน

แบ่งการแข่งขัน

  • ประเภทเดี่ยว
  • ประเภทคู่
  • ประเภทคู่ยูนิฟายด์
 1. กีฬาบาสเก็ตบอล

แบ่งการแข่งขันเป็น

  • ประเภททีม
  • ประเภททีมยูนิฟายด์

 

 1. กีฬาฟุตบอล

แบ่งการแข่งขัน

6.1  ฟุตบอล ประเภททีม 5 คน

6.2 ฟุตบอล ประเภททีม 7 คน

6.3 ฟุตบอลยูนิฟายด์ ประเภททีม 11 คน

6.4 ฟุตบอลยูนิฟายด์ ประเภททีม  5 คน

6.5 ฟุตบอลยูนิฟายด์ ประเภททีม  7 คน

6.6 การแข่งขันทักษะส่วนบุคคล ซึ่งเหมาะกับนักกีฬาที่มีระดับความสามารถต่ำ

 1. กีฬาเทเบิลเทนนิส

แบ่งการแข่งขัน

  • ประเภทเดี่ยว
  • ประเภทคู่
  • ประเภทคู่ยูนิฟายด์

 

 1. กีฬาคริกเก็ต

แบ่งการแข่งขัน

  • ประเภททีม
  • ประเภททีมยูนิฟายด์

กิจกรรมทักษะกลไกสำหรับผู้พิการทางสติปัญญามาก/พิการซ้ำซ้อ

เพื่อรองรับความต้องการและข้อจำกัดของประชากรที่มีความพิการมากหรือ พิการซ้ำซ้อน สเปเชียลโอลิมปิคไทยจึงดำเนินการกิจกรรมทักษะกลไก (Motor Adaptation Training Program – MATP) อันเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่มีความพิการทางปัญญามากและผู้พิการซ้ำซ้อน ซึ่งนักกีฬากลุ่มนี้ไม่สามารถเล่นกีฬามาตรฐานทั่วไปได้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้พัฒนาการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและอวัยวะต่างๆของร่างกาย ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย  ที่สำคัญ กิจกรรมนี้จะเปิดโอกาสให้นักกีฬาผู้ที่ด้วยโอกาสมากที่สุดได้ออกสู่สังคม และได้รับความภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง

การแข่งขันเต้นแอร์โรบิคส์

เป็นกิจกรรมประกอบจังหวะดนตรี ที่ส่งเสริมประสาทสัมผัสและการจดจำลีลาท่าทาง ตลอดจนความพร้อมเพรียงในทีม โดยมักนำกิจกรรมนี้มาประกอบรายการในงานจัดกิจกรรมทักษะกลไกเพื่อสร้างสีสันและความเร้าใจให้กับนักกีฬาทักษะกลไก  ทั้งนี้ นักกีฬาที่แข่งขันในรายการเต้นแอร์โรบิคส์ เป็นนักกีฬาที่มีพิการระดับปานกลางขึ้นไปและมักจะเล่นกีฬามาตรฐานของสเปเชียลโอลิมปิคด้วย