การแข่งขัน

การแข่งขันกีฬา

การแข่งขันกีฬาของสเปเชียลโอลิมปิคนั้นมีหลากหลายทุกะดับ ตั้งแต่การแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับโลก (ฤดูร้อน และ ฤดูหนาว) ระดับทวีป และ ระดับชาติ รวมทั้งการแข่งขันในท้องถิ่น นอกจากมหกรรมกีฬาแล้ว ยังมีรายการแข่งขันชิงแชมป์เฉพาะแต่ละชนิดกีฬาอีกด้วย

สเปเชียลโอลิมปิคไทย จัดการแข่งขันระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับกลุ่มจังหวัด และ ระดับสถาบัน (กีฬาสี) เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยได้มีส่วนร่วมมากที่สุด   โดยนักกีฬาที่เข้าแข่งขันุกคนสามารถพัฒนาตนเองสู่กรคัดเลือกเป็นู้แทนประเทศไทยในการแข่งขันมหกรรมกีฬาระดับโลก (ฤดูร้อน) และ ระดับภาคพื้นทวีปเอเชียแปซิฟิค อีกทั้งยังมีรายการแข่งขันนานาชาติในแถบอาเซี่ยนและลุ่มแม่น้ำโขง อีกด้วย

เพื่อให้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมในการแข่งขัน และป้องกันการเกิดการบาดเจ็บ สเปชียลโอลิมปิคกำหนดให้นักกีฬาที่เข้าแข่งขันจะต้องผ่านการฝึกซ้อมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 8 สัปดาห์