นายพสิษฐ์ ฟ้าสาร

“ความสุขอันยิ่งใหญ่ 

กับ

Special Olympics Thailand”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ตื่นเต้นกับการเดินทางมุ่งสู่สถาบันการศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนกรีฑา ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย และหนักใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับระยะเวลา 20 กว่าวัน

จากวันแรกของการฝึกซ้อม กลับมานั่งประมวลภาพรวมของการฝึกซ้อม และนั่งทำแบบฝึกเฉพาะบุคคล เพราะสิ้งที่เห็นนั้น นักกีฬาส่วนใหญ่ไม่ได้มีการฝึกซ้อมมาก่อนการเก็บตัว ทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้เกิดความกังวล เนื่องจาก นักกีฬาแต่ละคนมาจากต่างโรงเรียน  หลากหลายสถาที่ จึงจำเป็นต้องมีการประชุมผู้ฝึกสอน เพื่อทำความเข้าใจร่วมกัน ในการกระทำแบบฝึกในการฝึกซ้อมของแต่ละบุคคล ประจวบกับทางทีมกรีฑาได้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ ความสามารถที่แตกต่างกัน พวกเราจึงนำความรู้ความสามารถที่แตกต่างกัน เอามาปรับประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อมให้กลับนักกีฬาจนเกิดการพัฒนาของทางนักกีฬา ผู้ฝึกสอนทุกคนต่างร่วมใจ ช่วยกันฝึกฝนนักกีฬาทุกคน แต่ก็จะมีอุปสรรคที่พบในระหว่างการฝึกซ้อม เช่น อาการบาดเจ็บของนักกีฬา  นักกีฬาป่วย และมีอาการ Homesick ซึ่งถือว่าเป็นงานหนักของผู้ฝึกสอน โค้ชก็จะคอยช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

จนถึงวันเดินทาง นักกีฬาแต่ละคนรู้สึกดีใจ และมีอาการตื่นเต้นอยางเห็นได้ชัด พร้อมที่จะเดินทางร่วมการแข่งขัน ทางด้านบรรดาผู้ฝึกสอนก็มีอาการตื่นเต้นไม่แตกต่างกัน ช่วงแรกที่มาถึงดูไบตั้งแต่วันที่ 10 – 15 มีนาคม 2562 ผมและทางผู้ฝึกสอนทุกคนต้องหาพื้นที่กับการให้นักกีฬาได้ทำการฝึกซ้อม เพราะทางเจ้าภาพไม่ได้จัดพื้นที่ในการฝึกซ้อมให้กับทางเราเลย ผมและทางทีมงานก็หาสถานที่ในการฝึกซ้อมจนได้ทำให้นักกีฬามั่นใจเพิ่มมากขึ้น

ในวันแข่งขันวันแรกคือวันที่ 16 มีนาคม 2562 เป็นวันที่ทุกคนตื่นเต้น และนักกีฬามีความกังวลเป็นอย่างมาก เพราะนักกีฬาส่วนใหญ่ ยังไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการอย่างนี้เลย ผมและทางผู้ฝึกสอนจึงต้องร่วมมือกันใช้จิตวิทยาทางการกีฬาเข้าหาเหล่านักกีฬา ทำให้แต่ละคนคลายความวิตกกังวลลงได้ จนทำให้วันนี้เราสามารถคว้า 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงินในการแข่งขันวิ่ง 100 เมตรหญิง ถือว่าเป็นการเปิดฉากการแข่งขันที่ดีทีเดียว

วันที่ 2 ของการแข่งขันวันนี้เป็นรายการ การแข่งขันวิ่ง 200 เมตร ชาย และการวิ่ง 1,500 เมตร ชาย ทีมนักกรีฑาของเราคว้ามาได้ 3 เหรียญทองและ 1 เหรียญเงิน ทำให้ทางทัพนักกรีฑาของไทย กระผม และทางทีมผู้ฝึกสอน มีขวัญกำลังใจในการแข่งขันวันต่อๆไปยิ่งขึ้น

วันที่ 3 ของการแข่งขันวันนี้เป็นรายการการแข่งขันวิ่ง 400 เมตรชาย และรายการวิ่ง 100 เมตรหญิง ผลการแข่งขัน ทางทีมนักกรีฑาของเราคว้ามาได้อีก 2 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ได้อันดับที่ 5  2 รายการ รายการการแข่งขัน  และอันดับที่ 6  1 รายการการแข่งขัน

วันที่ 4 ของการแข่งขันวันนี้เป็นรายการการแข่งขันวิ่ง 400 เมตรหญิง กระโดดไกลชาย และวิ่ง 100 เมตรชาย และผลการแข่งขัน ทัพนักกรีฑาของเราคว้าเหรียญทองได้ถึง 4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และอันดับที่ 5 1 รายการการแข่งขัน

วันที่ 5 ของการแข่งขันวันนี้เป็นรายการการแข่งขันวิ่ง 800 เมตรชาย และ 800 เมตรหญิง  และรายการการแข่งขันวิ่งผลัด 4 คูณ  100 เมตรชาย และรายการการแข่งขันวิ่งผลัด 4 คูณ  100 เมตรหญิง ผลการแข่งขัน ทัพนักกีฬาไทย คว้ามาได้ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 1  อันดับห้า 5

จากผลการแข่งขันในครั้งนี้ ทางทัพนักกรีฑาไทย ทำได้ถึง 13 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง ซึ่งเป็นผลจากการมีระเบียบวินัยระหว่างฝึกซ้อมและผลของการทำงานเป็นทีม และการที่ทางผู้ฝึกสอนแต่ละคนนำความสามารถฝึกที่เป็นจุดเด่นของตนเองนำมาผสมผสานเพื่อพัฒนาตัวนักกีฬาจนประสบผลสำเร็จ ทางด้านตัวผมเองนั้น มีความรู้สึกภูมิใจและดีใจกับความสำเร็จของทางนักกรีฑาทุกคน ที่ได้ทุ่มเท และตั้งใจฝึกซ้อม ทำให้ประสบผลสำเร็จได้ และที่สำคัญ  ทางกระผมต้องขอบพระคุณผู้บริหารของทางสมาคมสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ที่ได้คัดเลือกกระผมให้มารับหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนในครั้งนี้ จากการได้ทำงานร่วมกับทางสมาคมสเปเชียลโอลิมปิคในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตการทำงาน และจะเป็นความทรงจำที่ดีตลอดไป.