รายการกิจกรรม

มกราคม

26 ม.ค.

๐  ยุวชนจิตอาสากับกิจกรรม “สานสัมพันธ์พี่น้องม่วนใจ๋” ณ โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จังหว้ดเชียงราย

กุมภาพันธ์

2-3 ก.พ.

10 ก.พ.

13 ก.พ.

17 ก.พ.

21 ก.พ.

23-24 ก.พ.

24 ก.พ.

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล จังหวัดชุมพร

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์

๐   อบรมผู้นำนักกีฬา ทำกิจกรรมในโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูล จังหวัดนครราชสีมา

๐   การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล จ.เชียงราย

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล จังหว้ดนครศรีธรรมราช

๐  จัดประชุม YIC ครั้งที่ 1 และชี้แจงรูปแบบกิจกรรม 2023 ให้กับ YL Mentor

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

มีนาคม

9 มี.ค.

11 มี.ค.

16 มี.ค.

23 มี.ค.

24 มี.ค.

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา New Youth ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๐  การแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยคุณอานันท์ ปันยารชุน ครั้งที่ 22 ณ จังหวัดนครปฐม

๐  การจัดอบรมยุวชนจิตอาสา New Youth ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา จังหวัดสงขลา

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนบ้านสองแคว จังหวัดน่าน

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนบ้านแม่คะนึง จังหวัดน่าน

เมษายน

24เม.ย-10 พ.ค

๐  ติดตามและทดสอบคณะนักกีฬา ชุด World Games 2023 ตามสถาบันทั่วประเทศ

พฤษภาคม

9-10 พ.ค.

19 พ.ค.

25 พ.ค.-10 มิ.ย.

๐   National AL Mentor training  ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

๐   การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๐  เก็บตัวคณะนักกีฬา WG2023 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี

มิถุนายน

2 มิ.ย.

11-26 มิ.ย.

๐  ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา ชุด World Games 2023 ณ.การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ

๐  คณะนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน WG2023 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กรกฎาคม

15 ก.ค.

17 ก.ค.

19-20 ก.ค.

 

22 ก.ค.

24-27 ก.ค.

 

๐  การแข์งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล จังหว้ดนครสวรรค์

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล จ.เพชรบุรี

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนบ้านสัตหีบ,โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี

    โรงเรียนวอนนภาศัพท์ และโรงเรียนบ้านอำเภอ จังหวัดชลบุรี

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น

๐   การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันสเปเชียลโอลิมปิคไทย ขั้นพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำสเปเชียลโอลิมปิคไทย ขั้นพัฒนา ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิงหาคม

10 ส.ค.

21-24 ส.ค.

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนบ้านใหม่ปางคำ จังหวัดพะเยา

๐  การแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยชิงแชมป์ประเทศไทย 3 ชนิดกีฬา(บอชชี่-แบดมินตัน-ฟุตบอล) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

กันยายน

13 ก.ย.

15 ก.ย.

22 ก.ย.

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 11 จังหวัดนครราชสีมา

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 3 จังหวัดสงขลา

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

ตุลาคม

พฤศจิกายน

22-24 พ.ย.

 

 

29 พ.ย.-1 ธ.ค.

๐  การแข่งขันกีฬากรีฑายุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคกลาง  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

๐ การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในวัดจันทร์ประดิษฐ์ราม กรุงเทพฯ

๐  การแข่งขันกีฬากรีฑายุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคใต้  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ธันวาคม

6-8 ธ.ค.

13-15 ธ.ค.

 

๐  การแข่งขันกีฬากรีฑายุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

๐  การแข่งขันกีฬากรีฑายุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคเหนือ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล และโรงเรียนลำปาววิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทยภายในโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล จังหวัดฉะเชิงเทรา