รายงานกิจกรรม

มกราคม

19-20 ม.ค.

20-21 ม.ค.

21 ม.ค.

28 ม.ค.

31 ม.ค.

๐  การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

๐  การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล

๐  การอบรมชี้แจงโครงการยุวชนจิตอาสาให้กับยุวชนรุ่นใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

๐  นักศึกษาโครงการยุวชนจิตอาสาอบรมการผลิตสื่อ Animation

๐  การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

กุมภาพันธ์

3 ก.พ.

8 ก.พ.

14 ก.พ.

15 ก.พ.

21 ก.พ.

25 ก.พ.

25 ก.พ.

๐  การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก   

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดจันทบุรี

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

มีนาคม

22-23 มี.ค.

 

28 มี.ค.

๐ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบอชชี่สเปเชียลโอลิมปิคไทย ระดับชาติ Level 2

๐ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันสเปเชียลโอลิมปิคไทย ระดับชาติ Level 1

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

เมษายน

4 เม.ย.

5 เม.ย.

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย

พฤษภาคม

4-6 พ.ค.

9-12 พ.ค.

13 พ.ค.

24-27 พ.ค.

 

27 พ.ค.

๐ การอบรม National GOC Meeting

๐ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสเปเชียลโอลิมปิคไทย ระด้บชาติ Level 1

๐ การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย

๐ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ระดับชาติ Level 2

๐ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำสเปเชียลโอลิมปิคไทย ระดับชาติ Level 1

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม

มิถุนายน

7 มิ.ย.

9 มิ.ย.

10  มิ.ย.

17 มิ.ย.

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย  ณ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง  จังหวัดน่าน

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย  ณ โรงเรียนบ้านท่ามงคล  จังหวัดน่าน

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ุ6 จังหวัดลพบุรี

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

กรกฎาคม

18-22 ก.ค.

 

30 ก.ค.

๐  การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยชิงแชมป์ประเทศไทย และการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน

    Special Olympics World Summer Games 2023

๐  การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร Charity Match  ระหว่างทีมเมืองทอง ยูไนเต็ด กับ ทีมทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด  ณ สนามธันเดอร์โดม เมืองทองธานี

สิงหาคม

9 ส.ค.

19 ส.ค.

24 ส.ค.

24 ส.ค.

25 ส.ค.

31 ส.ค.

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย  ณ โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูล

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย  ณ โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย  ณ โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม่

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย  แบบนันทนาการ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย แบบนันทนาการ  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย แบบนันทนาการ  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

กันยายน

12-15 ก.ย.

14 ก.ย.

 

๐  การแข่งขันกีฬาฟุตบอลยูนิฟายด์หญิง สเปเชียลโอลิมปิคไทย เพื่อคัดเลือกนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน 9th SO SEA Unified Football Tournament 2022

๐  การสอบภาษณ์ผู้ฝึกสอนตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน Special Olympics World Summer Games 2023

ตุลาคม

พฤศจิกายน

12-15 พ.ย.

๐  การแข่งขันกีฬา Special Olympics Southeast Asia Unified Football Tournament  ณ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

ธันวาคม

๐  การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสเปเชียลโอลิมปิคไทย