การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัว(เสมือนจริง) ปี 2563

การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทนแบบเวอร์ชัว ประกอบด้วยกีฬา 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา (ลู่ลาน) บอชชี่ แบดมินตัน ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส เต้นแอร์โรบิคส์ และ ทักษะกลไก (สำหรับผู้พิการรุนแรง/ซ้ำซ้อน)  โดยสถาบันสมาชิกสามารถส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่  https://docs.google.com/forms/d/15jFWWZsZ9oqMAszig8ZJ1e1lk8TdkHyqiVb9uNq0yC8/edit?usp=sharing และดาวน์โหลดระเบียบข้อบังคับแต่ละชนิดกีฬา ที่https://drive.google.com/drive/folders/1Jtz6oR4x1w2m9EAjsATLA4iecDBX2MPs?usp=sharing

สามารถดูวิธีการสาธิตการประกอบอุปกรณ์ที่ลิงค์    https://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/357460035656714 และวิธีการถ่ายคลิปวีดีโอการแข่งขันกีฬากรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคไทยที่ https://www.facebook.com/specialolympicsthai/videos/2373921382904787

ใบสมัครการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสเปเชียลโลอิมปิคไทยแบบเวอร์ชัว ประจำปี 2563

ส่งสมัครการแข่งขันกีฬากรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1sK1Gk8pmfIHqOF5cPLKknEcnn1x6N9R7Pg3ioiBNCf4/edit?usp=sharing

และส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

ส่งสมัครการแข่งขันกีฬาบอชชี่สเปเชียลโอลิมปิคไทยแบบเวอร์ชัวได้ที่ลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/1eom0etW_iBqUYqQGRbfi1FaldcuAeR6pum8Jy1Rast8/edit?usp=sharing

และส่งลิงค์วีดีโอการแข่งขันมาที่อีเมล pr.sot2019@gmail.com

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

การอบรมผู้ฝึกสอนสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย จะจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่  18-21 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดกำหนดการอบรมที่Agenda AT และการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบอชชี่สเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดกำหนดการอบรมที่Agenda Bocce ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1hqrCnSOEYeLqB5lcVqwOHNIumvkBi5O7/view?usp=sharing   และตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรมกีฬากรีฑาได้ที่  /wp-content/uploads/2020/08/Coach-AT.jpg     และกีฬาบอชชี่ได้ที่/wp-content/uploads/2020/08/Coach-BC.jpg