รายการกิจกรรม

มกราคม

17-21 ม.ค. 

24 ม.ค. 

 

๐  การประชุมประเทศสมาชิกสเปเชียลโอลิมปิคเอเชียแปซิฟิค  ณ ประเทศสิงคโปร์

๐  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย โรงแรมอินทรา กรุงเทพฯ

กุมภาพันธ์

1  ก.พ.  

4  ก.พ. 

18  ก.พ.  

21 ก.พ-7 มี.ค. 

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดเชียงใหม่

 ๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

 ๐  การเก็บตัวคณะนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 2019 Special Olympics World Summer Games

มีนาคม

8-22 มี.ค. 

๐  เข้าร่วมการแข่งขัน 2019 Special Olympics World Summer Games ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เมษายน

22-26 เม.ย. 

๐  การอบรมกรรมการเทคนิค(Train-the-Trainer) รุ่นที่ 11  ณ ริมดอยรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่

พฤษภาคม

26-27 พ.ค.

๐  การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการผู้นำนักกีฬา เรื่อง การพัฒนาผู้นำนักกีฬาในโรงเรียน”   ณ ห้องประชุม 215 การกีฬาแห่งประเทศไทย

มิถุนายน

19-23 มิ.ย.

21  มิ.ย.

๐  นักกีฬาผู้นำตัวแทนประเทศไทยเข้าอบรม SO Asia Pacific Athlete Leadership & Mentor Workshop ณ ประเทศสิงคโปร์

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในจังหวัดปทุมธานี ณ วิทยาลัยการอาชีพศึกษาจังหวัดปทุมธานี

กรกฎาคม

1-4 ก.ค.

3-5 ก.ค.

5-8 ก.ค.

9 ก.ค.

10-12 ก.ค.

12-15 ก.ค.

22-25 ก.ค.

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตัน ขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส ขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

๐  การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอโรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

๐  กิจกรรมการเต้นแอร์โรบิคส์ยูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย  ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราขาวดีชาย

๐  การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอโรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล ขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำ ขั้นพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

สิงหาคม

13-17 ส.ค.

 

 

26 ส.ค. 

28-30 ส.ค  

๐  การแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

๐  การตรวจ Opening Eyes (การตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตา) และ Special Smile (การตรวจสุขภาพฟันและช่องปาก)

๐  การอบรมโครงการผู้นำนักกีฬา ALP University

๐  การแข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ภายในโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

๐  การแข่งขันทักษะกลไก (MATP) และแอโรบิคสเปเชียลโอลิมปิคไทย    ภาคเหนือ  จังหวัดเชียงใหม่

กันยายน

17 ก.ย.

19-20 ก.ย.

30 ก.ย.-5 ต.ค.

๐  งานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 1sr SOAP Unified Badminton Championship ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์ กรุงเทพ

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายูนิฟายด์บอชชี่ และฟุตบอล 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการผู้ลี้ภัย ร่วมกับ Right To Play ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ตุลาคม

20-22 ต.ค.

25-27 ต.ค.

28-29 ต.ค.

๐  การจัดประชุม Special Olympics Asia Pacific Young Athletes Annual Workshop ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี

๐  การประชุมสัมมนา National Sports Director Seminar  ณ ประเทศสิงคโปร์

๐  การอบรม National Inclusive Youth Leadership Training  ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย

พฤศจิกายน

6-11  พ.ย. 

12-16  พ.ย. 

27-29 พ.ย.

28-292929 พ.ย.

๐  การเก็บตัวนักกีฬาแบดมินตัน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 1st SOAP Unified Badminton Championship 

๐  การจัดการแข่งขัน 1st SOAP Unified Badminton Championship ณ อินดอร์สเตเดี้ยม การกีฬาแห่งประเทศไทย

๐  การแข่งขันทักษะกลไก(MATP) และแอร์โรบิคส์สเปเชียลโอลิมปิคไทย ภาคใต้  ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช

๐  เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 9th Maekong 5-a-side Football Tournament ณ สาธารณรัฐประชาธิบไตยประชาชนลาว

ธันวาคม

2-4 ธ.ค. 

6- 10 ธ.ค.

13-14 ธ.ค. 

17-20 ธ.ค. 

 

๐  ผู้นำยุวชนตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม SO Asia Pacific Regional Youth Leadership Summit 2019  ณ ประเทศสิงคโปร์

๐  เข้าร่วมการแข่งขัน 8th Special Olympic Southeast Asia Unified 5-a-side Football Tournament ณ ประเทศสิงคโปร์

๐  การแข่งขันกอล์ฟการกุศลเพื่อสเปเชียลโอลิมปิคไทย  ณ สนามกอล์ฟอีสเทิร์น สตาร์ รีสอร์ท จ.ระยอง

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิค 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี