การแข่งขันกรีฑายุวชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ประจำปี 2566

แบบตอบรับการเข้าร่วมแข่งขัน

๐ ภาคกลาง  https://forms.gle/ceP9fiicAkc3YBRr6

๐ ภาคใต้  https://forms.gle/unPjwYkSB54oT6Js6

๐ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  https://forms.gle/tzpj68JeC5xTCYDA9

๐ ภาคเหนือ  https://forms.gle/XnwDCYZi53WrE3WQA

 

ใบสมัครการแข่งขัน

๐ ภาคกลาง  https://forms.gle/MrJ7rjjHapqrPTrp6

๐ ภาคใต้  https://forms.gle/LUmBKGoKpvLP2vyF6

๐ ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ  https://forms.gle/ce9D3Rqeb36CdznH9

๐ ภาคเหนือ  https://forms.gle/ziiCwXbYCNVxfcDY9

 

การแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยชิงแชมป์ประเทศไทย 2566 ระหว่างวันที่ 21-24 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ระเบียบและข้อกำหนดการแข่งขันมหกรรมกัฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทย

/wp-content/uploads/2023/08/ระเบียบและข้อกำหนดการแข่งขันมหกรรมกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย-2566-Update.pdf

กำหนดการแข่งขัน  /wp-content/uploads/2023/08/กำหนดการ-การแข่งขันมหกรรมกีฬาชิงแชมป์ประเทศไทย2566-Update.pdf  

ใบสมัครการแข่งขัน

๐  กีฬาบอชชี่   https://forms.gle/TgQH3eQ8xGrRHo496

๐  กีฬาแบดมินตัน  https://forms.gle/Nhfwg8Zb6S2oZhREA

๐  กีฬาฟุตบอล   https://forms.gle/c81MmNeHAf9S5qEY8 

ตรวจสอบรายการสมัครแข่งขันรายกีฬา

ผลการแข่งขัน

ประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมการแข่งขัน