กีฬาว่ายน้ำ

แบ่งการแข่งขัน

  1.  ว่ายฟรีสไตล์  50 – 100 – 200 – 400 เมตร
  2.  ว่ายกรรเชียง  50 – 100 เมตร
  3.  ว่ายกบ   50 – 100 เมตร
  4.  ว่ายผีเสื้อ   50 – 100 เมตร
  5.  ว่ายเดี่ยวผสม  200 เมตร
  6.  ว่ายผลัดฟรีสไตล์  4×100 เมตร
  7.  ว่ายผลัดผสม  4×100 เมตร