รายงานกิจกรรม

January

19-20 ม.ค.

20-21 ม.ค.

21 ม.ค.

28 ม.ค.

31 ม.ค.

๐  การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนน่านปัญญานุกูล

๐  การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล

๐  การอบรมชี้แจงโครงการยุวชนจิตอาสาให้กับยุวชนรุ่นใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

๐  นักศึกษาโครงการยุวชนจิตอาสาอบรมการผลิตสื่อ Animation

๐  การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล

February

3 ก.พ.

8 ก.พ.

14 ก.พ.

15 ก.พ.

21 ก.พ.

25 ก.พ.

25 ก.พ.

๐  การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก   

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดจันทบุรี

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่

March

22-23 มี.ค.

 

28 มี.ค.

๐ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาบอชชี่สเปเชียลโอลิมปิคไทย ระดับชาติ Level 2

๐ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาแบดมินตันสเปเชียลโอลิมปิคไทย ระดับชาติ Level 1

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 10 จังหวัดอุบลราชธานี

April

4 เม.ย.

5 เม.ย.

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย

May

4-6 พ.ค.

9-12 พ.ค.

13 พ.ค.

24-27 พ.ค.

 

27 พ.ค.

๐ การอบรม National GOC Meeting

๐ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสสเปเชียลโอลิมปิคไทย ระด้บชาติ Level 1

๐ การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย

๐ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑาสเปเชียลโอลิมปิคไทย ระดับชาติ Level 2

๐ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำสเปเชียลโอลิมปิคไทย ระดับชาติ Level 1

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม

June

7 มิ.ย.

9 มิ.ย.

10  มิ.ย.

17 มิ.ย.

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย  ณ โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง  จังหวัดน่าน

๐  การแข่งขันกีฬายูนิฟายด์สเปเชียลโอลิมปิคไทย  ณ โรงเรียนบ้านท่ามงคล  จังหวัดน่าน

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ุ6 จังหวัดลพบุรี

๐  การอบรมผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาอนุชน  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี

July

18-22 ก.ค.

๐  การจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยชิงแชมป์ประเทศไทย และการคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน Special Olympics World Summer Games 2023