• จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในปี 2563 นี้ นักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาเป็นหนึ่งในประชากรกลุ่มเสี่ยงของภาวะโรคระบาดโควิด-19 สเปเชียลโอลิมปิคไทยจึงมีความจำเป็นต้องงดการจัดกิจกรรมกีฬาต่างๆที่จะก่อให้เกิดการเดินทาง และการรวมตัวของนักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคไทยตลอดปีนี้ ตามนโยบายของสเปเชียลโอลิมปิคสากล ในการนี้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการฝึกซ้อมกีฬาและการส่งเสริมสุขพลามัยของนักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญา สมาคมฯ จึงได้ปรับการจัดการแข่งขันในรูปแบบที่เคยดำเนินการ มาเป็นรายการ “แข่งขันกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคชิงแชมป์ประเทศไทยแบบเวอร์ชัว (เสมือนจริง)” หรือ VIRTUAL GAMES ขึ้นมาแทน

 

Let me win but if I cannot win,  

Let me be brave in the attempt

 Special Olympics Athlete's Oath

Donate